niedziela, 17 kwietnia 2016


W kolejności alfabetycznej, tu są 10 rzadkie pojazdy wraz z ich lokalizacjami w Grand Theft Auto: San Andreas
Banshee (samochód sportowy) znajdują się w pobliżu sali gimnastycznej w Fan Fierro
Banshee jest najczęściej postrzegane w The Strip w Las Venturas i w Rodeo w Los Santos
eval(ez_write_tag([[300,250],'alteredgamer_com-medrectangle-1']));
Bloodring Banger (bardzo silne derby samochodu) znajduje się poza areny, gdzie robisz misję w San Fierro
Kula (szybki samochód sportowy) można uzyskać wykonując wszystkie srebra w szkole nauki jazdy lub w pobliżu restauracji burger w NW San Fierro
Spawny Bullet głównie przy The Strip w Las Venturas